Logo
AbubakarImam.com
Logo
| About Us | Contact Us | Papers / Articles | Discussions | What People Say

Categories

Abubakar Imam eBooks  
Adobe Reader
 
  
 

Showing All Files In: Abubakar Imam eBooks ( Sort by Name Ascending, Date Ascending, Downloads Ascending, Filesize Ascending )

Abubakar Imam eBooks » Abubakar Imam Memoirs 7056 Downloads

Reading through the book you will come to the conclusion that Dr. Abubakar Imam came from a family which could be termed aristocrat, learned and adventurous. The family was certainly adventurous judging from the number of places they moved to and settled during periods when travelling was difficult and dangerous.

Date: 10/11/2004 Filesize: 19400KB View Full Info

Abubakar Imam eBooks » Ruwan Bagaja 10137 Downloads

A cikin farkon zamanin Shaihu dan Ziyazzinu an yi wani mutum motsatstse, wanda a ke kira Koje Sarkin Labari. Dalilin da ya sa a ke kiransa haka, don haukansa ba na zagin kowa ba ne,bakuwa na dukan kowa ba ne. Shi dai ba abin da ya ke so sai ya ji labari, ya tafi wadansu kasashe, ya rika ba attajirai da Sarakuna, su kuwa suna ba shi abinci. In ya ba ka labari, wanda ba ka sani ba, in ka ba shi kudi, sai ya debi hams ya ba ka. Ya tsare ka, ya ce kai kuma sai ka ha shi wani labari, wanda shi kuma bai sani ba.

Date: 10/11/2004 Filesize: 2005KB View Full Info

Abubakar Imam eBooks » Magana Jari Ce 3 30563 Downloads

Wannan littafi, Magana Jari Ce, 3, yana cikin littattafai guda uku da Alhaji Abubakar Imam ya rubuta a cikin wata shida na zamansa a Zariya a shekarar 1936. Dalilin zabo shi kuwa ya rubuta wadannay littattafai shi ne ya shiga wata gasa to rubutun littafi a sheka rar 1933 ya kuma ci nasara da littafinsa na farko 'Ruwan Bagaja'.

Date: 10/11/2004 Filesize: 9943KB View Full Info

Abubakar Imam eBooks » Ruwan Bagaja - The Water of Cure 6780 Downloads

This book is one of the first Hausa books to be written in the North for people to read and enjoy. It was written by Alhaji Abubakar Imam in the year 1934, when he was a teacher in the Katsina Middle School. He was then twenty-two years of age.

It is the first book that he wrote, and it brought him to the notice of the Government. Since this book he has written nearly twenty others in Hausa, between the years 1934 and 1970, and nearly all the Hausa books now in use in primary schools are from his pen, or written jointly by him and another person.

If the Hausa language could talk, it would say, ` Alhaji Abubakar Imam, may God reward you, for you have made me something to be read and admired like any other language in the world.'

BABA AHMED
Imam of Zaria Government College

Date: 10/11/2004 Filesize: 1535KB View Full Info

Abubakar Imam eBooks » Tarihin Annabi Kammalalle 8803 Downloads

ANNABI MUHAMMADU

Tsira Da Amincin Allah Su Tabbata A Gare Shi


A cikin tarihin annabawa da dama, in ka karanta, za ka rik'a gamuwa da mu'ujiza iri kaza, da mu'ujiza iri kaza,, da mu'ujiza iri kaza,, wadanda suka nuna a zamansu na duniya.
,Br> Amma in ka karanci tarihin Annabi Muhammadu, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, sai ka ga shi tun daga haihuwarsa har fakuwarsa, har yanzu ga abin da ya bari, mu'ujiza ce Allah ya saukar, don to zama aya, wadda za to k'ara tabbatar wa dan Adam, cewa Allah shi kadai ya ke, ba shi da abokin tarayya.

Date: 10/11/2004 Filesize: 5551KB View Full Info

Abubakar Imam eBooks » Magana Jarice 2 11070 Downloads

Wannan littafi, `Magana Jari ce, 2', yana cikin littattafai guda uku da Alhaji Abubakar Imam ya rubuta a cikin wata shida na zamansa a Zariya a shekarar 1936. Dalilin za6o shi kuwa ya rubuta wadannan littattafai shi ne ya shiga wata gasa to rubutun littafi a shekarar 1933 ya kuma ci nasara da littafinsa na farko 'Ruwan Bagaja'.

Date: 07/11/2004 Filesize: 8608KB View Full Info

Abubakar Imam eBooks » Magana Jarice 1 9797 Downloads

Wannan littafi, Magana Jari Ce, 1, yana cikin littattafai guda uku da Alhaji Abubakar Imam ya rubuta a cikin wata shida na zamansa a Zariya a shekarar 1936. Dalilin zabo shi kuwa ya rubuta wadannay littattafai shi ne ya shiga wata gasa to rubutun littafi a sheka rar 1933 ya kuma ci nasara da littafinsa na farko 'Ruwan Bagaja'.

Date: 22/10/2004 Filesize: 5422KB View Full Info

Alhaji Dr. Abubakar Imam's eBooks | Home